Hebt u HR-advies nodig of wilt u graag uw HR-afdeling optimaliseren?

Als externe consultant neem ik met een neutrale en open visie uw bestaande HR-processen en structuren onder de loep.
Na de doorlichting formuleer ik mijn advies met de hieraan gekoppelde verbetervoorstellen.
Indien nodig stel ik nieuwe aanvullende processen/documenten/werktools voor.

Bij de implementatie ervan kan u op mijn ondersteuning rekenen, zoveel u wil, zolang u nodig vindt.
Of … indien u dit wenst kan ik het project volledig uit handen nemen en het zelf begeleiden.

Bent u van plan om een nieuwe procedure te introduceren in uw bedrijf, zoals bijv. evaluatieprocedure of onthaalprocedure voor nieuwe medewerkers?

Ook hier kan ik u van dienst zijn!

Ik breng in de eerste fase de reeds bestaande procedures in kaart, met als doel de nieuwe procedure perfect te kunnen positioneren en integreren in het geheel.
Kortom: ik zorg ervoor dat al uw procedures uniform en complementair blijven.

Vervolgens werk ik voor u een gedetailleerd stappenplan uit.
Hiermee kan u aan de slag om de nieuwe procedure te implementeren.

Indien u het wenst kan ik u gedeeltelijk ondersteunen of het project volledig zelf begeleiden.

CONTACTEER MIJ

Voorbeelden van projecten waarvoor u me kan inschakelen:

Rekruteringsproces:
Opmaak stapppenplan van  A tot Z:
het volledig proces wordt in kaart gebracht gaande van functie- en profielomschrijving, opzetten rekruteringscampagne, screening en testing, … tot opstart nieuwe medewerker.

Onthaalbeleid:
Procedure, brochure, documenten …
=> opmaken, verder uitwerken, op mekaar afstemmen

Evaluatieprocedure:
Bestaande structuur, documenten, … analyseren en optimaliseren.

Opleidings- en coachingstrajecten:

  • Het in kaart brengen van bestaande opleldingstrajecten.
  • Uitwerken en coördineren van nieuwe trajecten.
  • Opleidingsplan voor nieuwe medewerkers opstellen per functieprofiel.